1995 8 gram Gold Xu Bei Hong Centenary 50 Yuan Proof Coin PCGS PR69DCAM

1995 8 gram Gold Xu Bei Hong Centenary 50 Yuan Proof Coin PCGS PR69DCAM
December 20, 2018