1995 5 oz Silver Panda 100 Yuan Proof Coin

1995 5 oz Silver Panda 100 Yuan Proof Coin