1995 1 oz Gold Traditional Culture Peking Opera 100 Yuan Proof Coin NGC PF69 UC

1995 1 oz Gold Traditional Culture Peking Opera 100 Yuan Proof Coin NGC PF69 UC